Kong Christian Frederik

Christian Frederik var av den oldenborgske slekt og født på Christiansborg slott i 1786. Han var konge i Norge i to adskilte omganger og deretter konge i Danmark. Christian Frederik var offisielt sønn av arveprins Frederik og Sophie Frederikke og dermed fetter til sin danske kongeforgjenger Frederik VI. Innen familien var det derimot kjent at den biologiske faren var hoffsjefen ved det danske slott. Fetteren til Christian Frederik, Frederik VI, etterlot seg ingen sønner og derfor var Christian Frederik nærmeste arving til tronen.

Frederik VI sendte, i 1813, Christian Frederik til Norge som stattholder for å styrke den norske lojaliteten til den danske tronen.
I etterkant av Kielfreden, hvor Frederik VI og Danmark ble tvunget til å gi fra seg Norge til kongen av Sverige, reiste Christian Frederik rundt i Norge for å be norges ledende menn om å kalle sammen den grunnlovgivende Riksforsamlingen på Eidsvoll. 17. mai når grunnloven ble undertegnet ble også Christian Frederik valgt til norsk konge. Sverige godtok selvfølgelig ikke dette og etter en kortvarig krig valgte Christian Fredrik å gi ordre om retrett, våpenhvile og forhandlinger med svenskene. Ett av kravene fra Sverige var at Christian Frederik skulle frasi seg Norges trone og returnere til Danmark.  Christian Frederiks valg i forhandlingene med Sverige i august 1814 er blitt omtalt ulikt i ettertid. I umiddelbar ettertid var den dominerende holdningen han hadde gitt seg for tidlig, uten særlig kamp mot Sverige. På 1900-tallet er handlingene blitt gitt mer positiv omtale. Christian Frederik er gitt mye av æren- og blir omtalt som svært sentral for Norges selvstendighet. Christian Frederiks valg om å kjempe for at nordmennene skulle få bevare sin grunnlov rundt forhandlingsbordet framfor en blodig krig som Norge mest sannsynlig ville gå tapende ut av var helt klart å foretrekke sett med ettertidens øyne.

Christian Frederik giftet seg i 1815 og ble utnevnt til guvernør over Fyn og Langeland samme året.
Han ble Danmarks konge i 1839 og regjerte til sin død i 1848. Som dansk konge var han kjent som Christian VII.

Moss kommuneSpareBank1Hoegh Eiendom AS Moss AvisAmfi MossHansen ProtectionBilbutikk1Spenst MossGarminBrynildsen MediaVisit Moss